Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Thông báo


Liên kết Web
Văn bản mới
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 47 items in 3 pages
1 Quyết định Ban hành quy trình thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thiết yếu thuộc lĩnh vực tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ
Số/Ký hiệu: 2277/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 84 lượt

31/08/2022
2 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công (DVC) trực tuyến một phần lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
Số/Ký hiệu: 2132/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 89 lượt

15/08/2022
3 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN, CÔNG BỐ VÀ THU HỒI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU VÀ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Số/Ký hiệu: 18/2022/QĐ-TTg ; Người ký: Phạm Bình Minh
Đã xem: 96 lượt

02/08/2022
4 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
Số/Ký hiệu: 46/2022/NĐ-CP ; Người ký: Lê Văn Thành
Đã xem: 97 lượt

13/07/2022
5 Quyết định Quy định hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 18/2022/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 92 lượt

20/06/2022
6 Quyết định Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 04/2022/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 91 lượt

25/01/2022
7 Quyết định Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3693/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 138 lượt

16/12/2021
8 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2056/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 176 lượt

24/07/2021
9 Thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 626/TB-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 172 lượt

22/07/2021
10 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 15/2021/NQ-HĐND ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 177 lượt

19/04/2021
11 Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 22/2021/NQ-HĐND ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 159 lượt

19/04/2021
12 Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Số/Ký hiệu: 87/2020/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 262 lượt

28/07/2020
13 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 1941 /QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 156 lượt

21/07/2020
14 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 23/2015/nđ-cp ngày 16 tháng 02 năm 2015 của chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Số/Ký hiệu: 01/2020/TT-BTP ; Người ký: Lê Thành Long
Đã xem: 84 lượt

03/03/2020
15 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1257/QĐ - UBND ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 173 lượt

26/04/2019
16 Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1258/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân - PCT UBND tỉnh
Đã xem: 510 lượt

26/04/2019
17 Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1258/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân - PCT UBND tỉnh
Đã xem: 467 lượt

26/04/2019
18 Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
Số/Ký hiệu: 24/2019/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 87 lượt

05/03/2019
19 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Số/Ký hiệu: 161/2018/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 524 lượt

29/11/2018
20 THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Số/Ký hiệu: 01/2018/TT-VPCP ; Người ký: Mai Tiến Dũng (BỘ TRƯỞNG-CHỦ NHIỆM VPCP)
Đã xem: 538 lượt

23/11/2018
Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách
Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Quy định một số loại Phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết Quy định đối với một số loại Phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Quảng Nam
Chi tiết

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH TRUNG

Trụ sở: Thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (02353).873.473

Email: binhtrung.thangbinh@quangnam.gov.vn

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam QTI)

Tổng số lượt truy cập