Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 15/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/04/2021
Người ký: Phan Việt Cường
Ngày hiệu lực: 05/05/2021
Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 NQ_15_2021_Sua_doi__bo_sung_mot_so_dieu_cua_Nghi_quyet_so_11.2019.NQHDND_ngay_03_thang_10_nam_2019_cua_HDND_tinh_quy_dinh_mức_ho_tro_doi_voi_nguoi_co_cong_cach_mang_ve_nha_o_tren_dia_ban_tinh_Quang_Nam.pdf 542.55 Kb

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH TRUNG

Trụ sở: Thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (02353).873.473

Email: binhtrung.thangbinh@quangnam.gov.vn

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam QTI)